• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

עמותת גשר להצלחה   (ע"ר) 580673085 |   https://www.bridge-ts.com
אצל הית'ם דחרוג| בית ג'ן | תיבת דואר 354 | מיקוד 2499000
   AmotatForABetterFuture@gmail.com טלפון. 0547766405  |   פקס. 04.9803737  |  דוא"ל 

©Copyrights 2019 Bridge to Success | עמותת גשר להצלחה

עיצוב ובניית אתר - הית'ם דחרוג

Make

Things Happen.

.השינוי מתחיל בי

התנדבות למען קהילה

כולנו זקוקים למישהו שיתמוך בנו ,ובעיקר בדברים הנוגעים בעתיד שלנו

ההתנדבות בעמותה מגיל 18 ומעלה

פרטים אישיים

מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז
מין